Gas Lạnh R404A

Gas Lạnh công nghiệp SUVA-R404A Dupont ( Tm )

Gas lạnh R404A được giới thiêu lần đầu bởi hãng DOPONT (Mĩ) , đây  dòng sản phẩm gas lạnh thuộc nhóm HFC dẫn đầu đạt tiêu chuẩn quốc tế, dùng cho các thiết bị mới trong nghành công nghiệp lạnh

 

 

download-3

 

R404a có các thông số nhiệt vật lý sau :

+ Thành phần hóa học ( theo khối lượng ) : 44% HFC-12; 52% HFC-143a; 4%HFC-134a.

+ Phân tử lượng : M = 97,6,Kg/kmol

+ Nhiệt độ sôi ở 1atm : ts = -46,50C

+ Nhiệt độ tới hạn : tc = 72,10C

+ Ap tới hạn : Pc = 3,732 MPa.

+ Mật độ tới hạn : c = 484,5 Kg/cm3

+ Mật độ chất lỏng ( ở 250C ) : l = 1048 Kg/cm3

+ Mật độ hơi bão hoà ( ở -150C ) : h =18,2 Kg/cm3

+ Nhiệt dung riêng lỏng (250C): C = 1,53 kJ/KgK

+ Nhiệt dung riêng hơi ( 250C, 1atm ) : C = 0,87 kJ/KgK

+ Nhiệt ẩn hoá hơi ( 250C, 1atm ) : r = 202,1 kJ/Kg

+ Độ nhớt động lực học:

của môi chất ở 250C :  = 1,28.10-4 Pa.s

của hơi bảo hoà (1atm) :  = 1,22.10-5 ,Pa.s

+ Hệ số dẫn nhiệt của lỏng sôi môi chất ở 250C :  = 0,0683 W/mK

+ Hệ số dẫn nhiệt hơi bảo hoà (1atm) :  = 0,0134 W/mK

+ Giới hạn cháy trong không khí : không cháy

+ Chỉ số phá huỷ Ozone : ODP = 0

+ Chỉ số làm nóng địa cầu : GWP = 0,94 (so với R11)

 

  • Gas lạnh R404a Dupont Suva được sử dụng cho các thiết bị ngành công nghiệp nặng thương mại và các thiết bị đang sử dụng gas R-502.
  • Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thường
  • Cảnh báo:  Tránh tiếp xúc với da và mắt
  • Dầu lạnh tương thích: POE
  • Đóng gói: 
  • Bình 10.896kg/24Lb Net , Ton tank 612.9Kg
  • download-3