Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Tầm nhìn của công ty cổ phần cơ điện lạnh Nam Bắc

  • Phấn đấu trở thành nhà thầu uy tín, tin cậy và chất lượng trong lĩnh vực ngành công nghiệp lạnh nói chung và kho lạnh bảo quản nói riêng cho các công trình dân dụng và công nghiệp.
  • Cung cấp các giải pháp tốt nhất Việt Nam về kho lạnh bảo quản

Sứ mệnh của chúng tôi

  • Không ngừng sáng tạo, phấn đấu tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với giá cạnh tranh
  • Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng và toàn xã hội.
  • Tạo những môi trường làm việc chuyên nghiệp
  • Không ngừng phát triển doanh nghiệp
  • Triển vọng mở rộng đầu tư để góp phần to lớn vào sự hưng thịnh của Việt Nam